Sisukord | Küsi meilt | Imprint

Firma ülevaade

Wilckens on rahvusvaheline ettevõtte, mille põhilisteks eesmärkideks on kaasaegsete lakk- ja värvkatete tootmine mere- ja tööstusvaldkondade jaoks. Ettevõtte ajalugu ulatub kauge 1845 aastani. Kohe algusest firma põhiliseks eesmärgiks oli ainult kvaliteettoodete tootmine ja edasiarendamine Mitmeaastane koostöö firmaga Kansai Paint aitas Wilckens’il spetsialiseeruda ja kinnitada ennast meretööstuse valdkonnas. Usaldusväärsed võrgupartnerid, painduv reageerimine, lai valik uudistooted aitavad Wilckens’il püsida kõrgel kohal konkurentsiturul. Tänasel päeval kõik meie partnerid üle 20 riigist jälgivad seda filosoofiat. Victoria Repair Group OÜ on ettevõtte Wilckens Farben ametlik ainuesindaja Eestis ja kontor asub Tallinnas. Pidevalt muutuv maailm toob omad eelised. Pidevus ja usaldusväärsus klientidega, järelejätmata püüdlus kvaliteedi ja uuenduste poole. Meie alati oleme valmis kiiresti reageerima turu muutustele ja klientide soovidele.

Visioon

Innovatiivsete ja radikaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtt mere- ja tööstusvaldkondades. Keskkonnale ohutu toodete edasiarendamine ja integreerimine kõikidesse valdkondadesse

Väärtushinnangud

Kvaliteedi poliitika

Victoria Repair Group pakub tooteid ja teenuseid, mis vastavad ja tihti ületavad klientide ootusi. Meie meeskonna koostöö, pidev edasiarenemine, töötajate isiklik huvi ja probleemide aktiivne lahendamine viivad meid kõrge kvaliteedi eesmärkide täitmisele

Kvaliteetse juhtimise printsiibid

Me aktiivselt võtame osa pideva arendamise osas:

  • Klientide nõudmiste ja vajaduste hindamine
  • Resultatiivsete töödete tegemine ja mittevajaliku töö eemaldamine
  • Muutuda veel efektiivsemaks ja ratsionaalsemaks resultatiivse töö tegemisel
  • Efektiivne ajakasutamine projektide, logistika ja dokumentide vormistamisel
  • Meie töö hindamine, parendamine ja optimiseerimine
  • Ülemaailmsete Kvaliteet Standardite kasutamine kõikides valdkondades
  • Uute tehnoloogiate, instrumentide ja meetodite edasine kasutamine keeruliste ülesannete lahendamisel

Ümbritsev keskkond

Tänapäeva äri edu võtmeks on hoolimine ümbritseva keskkonna eest

Ohutus

Ohutus on meie jaoks üks põhilisi eesmärke

Tehnoloogiad

Firma Wilckens Farben laboratooriumites käib pidev toodete arendamine, arvestades kaasaegsete tehnoloogiate ja teaduste edasiminekuga

Töötajad

Me hindame oma töötajaid värskete ideede, kogemuste ja sihipärasuse eest

Koostöö

Kogu meie meeskonna koostöö on suunatud ühiste eesmärkide saavutamiseni

Edasiarenemine

Ümberlükkamatult üritame teha head asjad veel paremaks